Aanvulling op standaard dashboards | Al onderdeel van Office 365 | Krijg direct meer inzicht!
DashboardPartners

DashboardPartners Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoekers, transacties en overeenkomsten met DashboardPartners, De Spil 31d, 3774 SE Kootwijkerbroek, Nederland. DashboardPartners is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81152167.

Doeleinden van gebruik

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van DashboardPartners vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van DashboardPartners en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

DashboardPartners gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van de overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • informatievoorziening omtrent onze producten en diensten.

Gegevensbeveiliging

DashboardPartners maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van het internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via het internet niet altijd voor 100% garanderen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. DashboardPartners kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan.